Opći uvjeti internetske kupnje

Internetsku prodaju na www.naklada-vakula.hr radi Naklada Vakula, obrt za izdavanje knjiga i ostale usluge, vl. Zorana Vakule iz Zagreba, Kolarova 16, OIB 65654109880.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem naruči barem jednu knjigu.

Kupac kupnjom potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Kupnju u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobnih osoba mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe kupnju mogu zaključiti samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Za postupanje suprotno navedenom Naklada Vakula ne snosi nikakvu odgovornost.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj valuti i sadržavaju PDV po važećoj stopi.

Izvornik računa primate prilikom plaćanja odnosno dostave.

Uvjeti kupnje/prodaje proizvoda putem www.naklada-vakula.hr određeni su ovim Općim uvjetima koje kupac prihvaća prilikom narudžbe. Kupnja/prodaja proizvoda provodi se kroz sljedeće etape: narudžba, plaćanje, dostava, povrat proizvoda.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem dodavanjem u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenima u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Potvrda o prihvatu narudžbe šalje se na e-adresu koja je napisana kod narudžbe. Ako naručitelj ne dobije e-pismo o prihvatu narudžbe, potrebna je provjera nalaze li se proizvodi u Vašoj košarici te ponoviti proces naručivanja.

Naklada Vakula obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ako Naklada Vakula nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda kontaktirat će kupca e-poštom radi zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Plaćanje

Kupac se obavezuje naručene proizvode platiti Nakladi Vakula putom transakcijog računa, prije preuzimanja robe, ali tek nakon što primi povratno e-pismo od Naklade Vakula.

Dostava

Naručeni proizvodi dostavljaju se vlastitom dostavom ili Hrvatskom poštom.

Cijene dostave bit će istaknute u ponudama koje će kupcu poslati Naklada Vakula, i u njima će biti sadržan pripadajući PDV.

Cijena dostave za Hrvatsku je besplatna.

Cijena dostave za inozemstvo obračunava se prema važećem cjeniku Hrvatske pošte ovisno o težini paketa. Dostava u inozemstvo obavlja se kao preporučena pošiljka.

Rok isporuke za područje Republike Hrvatske je šest radnih dana, osim za pošiljke koje se dostavljaju na otoke za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze te se navedeni rok isporuke produžuje za dva radna dana.

U rokove isporuke ne računaju se:

- dan prijama narudžbe;
- vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
- vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Naklade Vakula;
- subote i nedjelje, te praznici i blagdani po hrvatskim propisima.

Povrat i zamjena

Naručeni proizvodi bit će složeni na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku i ako pošiljka ima vanjskih oštećenja, ne zaprimiti istu nego je odmah vratiti dostavljaču uz napomenu da je proizvod oštećen.

Kupac ima pravo odustati od narudžbe i o tome obavijestiti Nakladu Vakula e-pismom na naklada.vakula@gmail.com ili na adresu Naklada Vakula, Kolarova 16, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka pošiljke. Primljene proizvode zajedno s izvornim računom moraju se vratiti neoštećeni u originalnom pakiranju i u neizmijenjenoj količini unutar 15 dana od dana primitka robe. U suprotnom se povrat neće prihvatiti. Troškove vraćanja podmiruje kupac. Novac za plaćenu robu vratit će se u roku od 8 dana od zaprimanja povratnog proizvoda. Trošak povrata novca tereti kupca.

Ako se radi o odustajanju od narudžbe koja ne uključuje povrat proizvoda već samo novčane uplate, uplaćeni novac vraća se kupcu u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva kupca za povratom uplaćenog iznosa.

Kupac nema pravo na povrat proizvoda u slučajevima određenim člankom 49. Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac ima pravo na zamjenu isporučenih proizvoda u slučaju kada je isporučen proizvod koji nije naručen ili ako je riječ o proizvodu s kvalitativnim nedostacima (pomiješani arci, ispušteni arci, neotisnute stranice). Reklamaciju je potrebno prijaviti Nakladi Vakula e-poštom na naklada.vakula@gmail.com

Na način dogovoren s prodajom, proizvod zajedno s izvornim računom potrebno je vratiti neoštećenog u originalnom pakiranju i u neizmijenjenoj količini zajedno s pisanom reklamacijom koja mora sadržavati razlog za zamjenu u roku od 8 dana od dana primitka. U suprotnom se neće moći prihvatiti povrat. Troškove zamjene snosi Naklada Vakula.

Pretplata i predbilježbe

Određene proizvode Naklada Vakula može ponuditi putem pretplate i predbilježbe, uz uvjete koji će biti dani uz određenu akciju.

Naručeni proizvodi poslat će se odmah po primitku robe na skladište.

Zaštita osobnih podataka

Naklada Vakula prikuplja osobne podatke kupaca samo u nužnoj mjeri za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za internetsku kupovinu.

Naklada Vakula se obvezuje štititi osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka kupca, osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Kupac u svakome trenutku može pisanim putem zatražiti trajnu ili privremenu zabranu korištenja svojih osobnih podataka.

Ostale odredbe

Naklada Vakula ovlaštena je bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cjenike, druge podatke vezane uz internetsku prodaju kao i sav ostali sadržaj na www.naklada-vakula.hr. Naklada Vakula nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Sadržaj na stranici www.naklada-vakula.hr autorski je i zaštićen je sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, te se može koristiti samo za osobne potrebe u nekomercijalne svrhe.

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno biti identični proizvodu. Artikli se nastoje što točnije prikazati i opisati. Međutim, Naklada Vakula zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.

Naklada Vakula se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi prilikom korištenja www.naklada-vakula.hr mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.naklada-vakula.hr i na podacima pohranjenima na istim uređajima ako je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. Također Naklada Vakula je oslobođena svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.naklada-vakula.hr.

Sve stranice internetske trgovine Naklade Vakula na kojima se obavlja razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica www.naklada-vakula.hr.

www.naklada-vakula.hr koristi "cookie" isključivo kao identifikator sesije, odnosno "cookie" sadrži tzv. "session id", kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije www.naklada-vakula.hr prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika, te na taj način omogući kupnju.

Usluge koje pruža internetska trgovina Naklade Vakula ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup stranicama Naklade Vakula. Naklada Vakula nije odgovorna za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja internetskih stranica. Vakula".

@ 2022-2024 Naklada Vakula